Là một trong những dự án hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố, chúng tôi có tổ chức những lớp học tiếng Nhật hay các chương trình trải nghiệm văn hóa, phong tục tập quán của Nhật Bản để giúp người nước ngoài có th ể giao tiếp, hòa đồng với người dân địa phương

【Hình thức lớp học (Lớp học tiếng Nhật)】
【Hỗ trợ học tiếng Nhật trong trường học】
応募を締め切りました。
応募を締め切りました。
Album
【Hình thức một kèm một】
【Hỗ trợ học tiếng Nhật trong trường học】
Mẫu đăng kí
Album
Hình thức lớp học (Lớp học tiếng Nhật)
  • 「Lớp tiếng Nhật năm Reiwa thứ 3」dự định mở vào giữa tháng 5/2021
Hình thức một kèm một (Lớp học tiếng Nhật)

Nếu quí vị nào quan tâm đến việc dạy tiếng Nhật thì hãy tham khảo mục 「Làm tình nguyện」

Tiếng Nhật dành cho bậc phổ cấp giáo dục ( Các công việc được giao phó từ phòng giáo dục thành phố Iwaki)

Chúng tôi sẽ dạy tiếng Nhật để giúp đỡ trẻ em có nguồn gốc nước ngoài sớm hòa nhập với trường học và cộng đồng. Về việc nhập học của trẻ, bạn phải liên hệ với phòng giáo dục của thành phố. Việc hỗ trợ tiếng Nhật cho trẻ sẽ được quyết định sau khi họp bàn giữa các bên: phòng giáo dục, nhà trường , phụ huynh và IIA. Hiệu trường trường học sẽ là người chịu trách nhiệm đứng lên đặt vấn đề. Khi có nhu cầu thì hãy điền vào đơn đăng kí 「Đăng kí sở dụng dịch vụ hỗ trợ tiếng Nhật」. PDF ·Excel (dành cho trường học). Chi tiết cụ thể hãy tham khảo tại đây

bản đồ
いわき市生涯学習プラザ
いわき市文化センター