Tháng 5 năm 2024 - Học kỳ đầu tiên của lớp học tiếng Nhật bắt đầu!

Có hai lớp học.Các bạn lưu ý lớp nhập môn có lớp online và học trực tiếp, riêng lớp N2 chỉ có lớp học trực tiếp.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng đăng ký bằng cách sử dụng mẫu đơn

Đăng ký ở đây→ https://iia-fukushima.or.jp/events/japaneseclass/

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう