Yasashi Nihongo

Chúng tôi đã xuất bản tờ áp phích "Yasashi Nihongo"
"Yasashi Nihongo", không chỉ dành cho người nước ngoài mà còn là tiếng Nhật dễ hiểu dành cho trẻ em, người già , người khuyết tật… ai cũng có thể hiểu được đó là tiếng Nhật "ĐƠN GIẢN & DỄ HIỂU".
Nếu bạn quan tâm hãy liên hện với IIA (Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Iwaki)