Tài liệu phòng chống thiên tai
いわき市防災メール登録(Đăng kí mail phòng chống thiên tai)やさしい日本語・日本語English中文Tiếng Việt한국어
台風の備え
(Chuẩn bị cho bão)
やさしい日本語English中文Tiếng Việt한국어
心配蘇生の手順
(Trình tự quá trình phục hồi chức năng tim phổi)
やさしい日本語日本語English中文Tiếng Việt한국어
警戒レベルとは?
(Mức báo động là gì?)
やさしい日本語日本語English中文Tiếng Việt한국어
警戒レベル3-5の警報が出たらどうする
(Nếu có báo động từ cấp 3-5 thì phải làm sao?)
やさしい日本語English中文Tiếng Việt한국어イタリア語タイ語ネパール語ヒンディー語ミャンマー
防災伝言ダイヤル171使い方(Cách sử dụng 171)
日本語 English中文Tiếng Việt한국어
災害の備えチェックリスト(Danh sách đồ dùng chuẩn bị cho thiên tai)日本語English中文Tiếng Việt한국어
Tiếng Nhật dành cho lúc khẩn cấp緊急時の日本語 (4 ngôn ngữ, không có bản tiếng Việt)
Thẻ phòng thânEnglish中文Tiếng Việt한국어
Thông báo về thay đổi nội dung các cáp cảnh báoEnglish中文Tiếng Việt한국어
Hệ thống thông báo mật độ người「VACAN」English・中文・Tiếng Việt・한국어