Mẫu đăng kí

1. Nâng cao ý thức phòng chống và giảm nhẹ thiên tai  (募集中)

2. Lớp học tiếng Nhật ( 応募を締め切りました。 )

3. Thu hoạch khoai lang & trải nghiệm BBQ ( 応募を締め切りました。 )

4. ジャスティンに学(まな)ぼう!~スマホを使った写真講座 ( 応募を締め切りました。 )

5. Lễ hội toàn cầu tại Iwaki lần thứ 20  ( 応募を締め切りました。 )


Nâng cao ý thức phòng chống và giảm nhẹ thiên tai


Lớp học tiếng Nhật


Thu hoạch khoai lang & trải nghiệm BBQ


ジャスティンに学(まな)ぼう!~スマホを使(つか)った写真(しゃしん)講座(こうざ)


Lễ hội toàn cầu tại Iwaki lần thứ 20  (応募を締め切りました。)