NEW ! Thông tin quan trọng

「Các thông tin liên quan đến Covid-19 (thành phố Iwaki)」

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1582261344207/index.html

⑴ Thông tin về Vacxin ngừa Covid-19

1 Tiêm ngừa

2 Cách đăng kí

3 Trình tự khi tiêm

4 Phiếu khám sơ bộ

5 Phiếu điều tra dị ứng

6 Các cửa sổ tiếp nhận tư vấn liên quan đến Covid-19

7 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận tiêm vacxin Covid-19(Hộ chiếu vacxin)

8 Hộ chiếu vacxin phiên bản điện tử


⑵ Thông tin liên quan đến Covid-19

1 Thông tin về biện pháp phòng chống lây nhiễm từ thành phố Iwaki

2 Các hình thức hỗ trợ từ thành phố Iwaki 

3 Thông bác từ các tổ chức cơ quan chính phủ


1. Tiêm vacxin

Thông báo của thành phố về việc tiêm vacxin

Hướng dẫn tiêm vacxin Covid-19

日本語  「PDF」

English(英語)  PDF

中文(中国語) PDF

한국어 (韓国語) PDF

Tiếng Việt(ベトナム語)「PDF」

Thông báo của công ty Pfizer về việc tiêm vacxin Covid-19(Manufatured by Pfizer) 「Thông báo từ trang web của Bộ lao động

英語(English) [PDF:547KB]
アラビア語(Arabic) [PDF:998KB]
中国語(簡体字)(Simplified Chinese) [PDF:443KB]
中国語(繁体字)(Traditional Chinese) [PDF:620KB]
フランス語(French) [PDF:361KB]
インドネシア語(Indonesian) [PDF:472KB]
クメール語<カンボジア>(Khmer) [379KB]
韓国語(Korean) [PDF:215KB]
モンゴル語(Mongolian) [PDF:584KB]
ミャンマー語(Myanmar) [PDF:960KB]
ネパール語(Nepali) [PDF:162KB] 
ポルトガル語(Portuguese) [PDF:545KB]
ロシア語(Russian) [PDF:271KB]
スペイン語(Spanish) [PDF:365KB]
タガログ語<フィリピン>(Tagalog)[PDF:490KB] 
タイ語(Thai) [PDF:276KB] 
Tiếng Việt(Vietnamese) [PDF:679KB]

Thông báo của công ty Moderna về việc tiêm vacxin Covid-19 (Manufatured by Moderna) 「 Thông báo từ trang web của Bộ lao động 」 

英語(English) [PDF:477KB]
アラビア語(Arabic) [PDF:585KB]
中国語(簡体字)(Simplified Chinese) [PDF:472KB]
中国語(繁体字)(Traditional Chinese) [PDF:855KB]
フランス語(French) [PDF:457KB]
インドネシア語(Indonesian) [PDF:497KB]
クメール語<カンボジア>(Khmer) [PDF:265KB] 
韓国語(Korean) [PDF:306KB]
モンゴル語(Mongolian) [PDF:502KB]
ミャンマー語(Myanmar) [PDF:439KB]
ネパール語(Nepali) [PDF:156KB]
ポルトガル語(Portuguese) [PDF:457KB]
ロシア語(Russian) [PDF:271KB]
スペイン語(Spanish) [PDF:614KB]
タガログ語<フィリピン>(Tagalog)[PDF:569KB]
タイ語(Thai) [PDF:540KB] 
Tiếng Việt(Vietnamese) [PDF:605KB]

Thông báo về việc tiêm vacxin(Notice on COVID-19 vaccination) Thông báo từ trang web của Bộ lao động

英語(English) [PDF:549KB]
アラビア語(Arabic) [PDF:736KB]
中国語(簡体字)(Simplified Chinese) [PDF:674KB]
中国語(繁体字)(Traditional Chinese) [PDF:775KB]
フランス語(French) [PDF:566KB]
インドネシア語(Indonesian) [PDF:553KB]
クメール語<カンボジア>(Khmer) [PDF:553KB]
韓国語(Korean) [PDF:689KB]
ミャンマー語(Myanmar) [PDF:657KB]
モンゴル語(Mongolian) [PDF:565KB]
ネパール語(Nepali) [PDF:1,029KB] 
ポルトガル語(Portuguese) [PDF:573KB]
ロシア語(Russian) [PDF:569KB]
スペイン語(Spanish) [PDF:705KB]
タガログ語<フィリピン>(Tagalog) [PDF:595KB]
タイ語(Thai) [PDF:734KB]
Tiếng Việt(Vietnamese) [PDF:679KB]


2.Cách đăng kí tiêm

Đăng kí trực tiếp qua Internet


3. Trình tự quá trình tiêm vacxin


4. Phiếu khám sơ bộ

Bản dịch các ngôn ngữ khác nhau (Translations of Prevaccination Screening Questionnaire for COVID-19 vaccine)

※Tham khảo bản mẫu rồi điền vào bản tiếng Nhật
※The following are the translations of the official form in Japanese.
 Please fill in the Japanese form by referring to the following translations.

Trích lược từ trang web của Bộ lao động

英語(English) [PDF:243KB]  
アラビア語(Arabic) [PDF:211KB]
中国語(簡体字)(Simplified Chinese) [PDF:143KB] 
中国語(繁体字)(Traditional Chinese) [PDF:214KB]
フランス語(French) [PDF:251KB]
インドネシア語(Indonesian) [PDF:235KB]
クメール語<カンボジア>(Khmer) [PDF:175KB] 
韓国語(Korean) [PDF:411KB]
モンゴル語(Mongolian) [PDF:342KB]
ミャンマー語(Myanmar) [PDF:1,442KB] 
ネパール語(Nepali) [PDF:100KB] 
ポルトガル語(Portuguese) [PDF:274KB]
ロシア語(Russian) [PDF:320KB] 
スペイン語(Spanish) [PDF:242KB]
タガログ語<フィリピン>(Tagalog) [PDF:244KB]
タイ語(Thai) [PDF:249KB]
Tiếng Việt(Vietnamese) [PDF:321KB]


5 アレルギー問診票


5 Phiếu điều tra dị ứng


6. Các cửa sổ tư vấn liên quan đến Covid-19

Tỉnh Fukushima

「ĐƯờng dây nóng tư vấn liên quan đến Covid-19(tỉnh Fukushima)」 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005e/fukushima-foreign-covid19hotline.html

Đường dây nóng có cả dịch vụ gọi điện qua Line ! The COVID-19 Hotline for Fukushima Foreign Residents also offers LINE calls!

・Tổng đài thăm khám và tư vấn 

Số điện thoại miễn phí 0120-567-747 phục vụ 24/24 tất cả các ngày trong tuần

Hãy gọi điện khi bạn bị sốt hay lo lắng về việc đã bị lây nhiêm Covid-19 (chỉ bằng tiếng Nhật) 

・Tổng đài tư vấn về phản ứng phụ 

Số điện thoại miễn phí 0120-336-567 9:00~20:00 tất cả các ngày trong tuần

Có thể là phản ứng phụ?

Cơ chế hoạt động của vacxin

② Bộ lao động

・Cửa sổ tư vấn về Covid-19 dành cho người nước ngoài 

Số điện thoại miễn phí 0120-761-770 9:00~21:00 tất cả các ngày trong tuần

 Hãy gọi điện khi cảm thấy lo lắng về Covid-19.

日本語、英語(English)、中国語(中文)、韓国語(한국어)、ポルトガル語(Português)

スペイン語(Español) 9:00~21:00、タイ語(ไทย) 9:00~18:00、ベトナム語(Tiếng Việt)10:00~19:00

・Thông báo khác ※Ngoài ra còn có các thông tin ở「Các đường link hữu ích 」

 ★Các biện pháp phòng và chống COVID-19 lan rộng (bằng 21 tứ tiếng)

  https://www.c19.mhlw.go.jp

 Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài FRESC 

 ◆Đáp ứng(18 ngôn ngữ)
  やさしい日本語, English(英語), 中文(中国語・簡体字/繁体字), 한국(韓国語),
  Español(スペイン語),Português(ポルトガル語), Tiếng Việt(ベトナム語),नेपाली भाषा(ネパール語), 
  ภาษาไทย(タイ語), Bahasa Indonesia(インドネシア語),Filipino(Tagalog)(フィリピノ(タガログ)語),
  မြန်မာဘာသာစကား(ミャンマー語), ភាសាខ្មែរ(クメール(カンボジア)語), Монгол(モンゴル語),
     français(フランス語),සිංහල(シンハラ語),اردو(ウルドゥー語),বাংলা(ベンガル語)


Về Covid-19

1. Thông báo về các cách phòng chống lây nhiễm từ thành phố

「Hành động đồng loạt để phòng chống lây lan」

Các điều chú ý về Covid-19(đa ngôn ngữ)(từ phòng y tế của thành phố)

「5 tình huống」có khả năng gây lây nhiễm

Hệ thống thông báo Anshin Corona(thành phố Iwaki)


2. Hỗ trợ từ thành phố Iwaki

「Hướng dẫn các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19」


3. Thông bác từ các tổ chức cơ quan chính phủ

・「Từ trang web của Bộ lao động

「Covid-19」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

Cách phòng chống lây nhiễm lan rộng

Nếu nghi ngờ có thể đã nhiễm COVID-19

Áp phích về phòng chống lây nhiễm

11 nhận thức về Covid-19 tại thời điểm "hiện tại"

生活を支えるための支援ご案内

「Các điều chú ý khi người nhà có thể đã lây nhiễm 」

「Từ trang web của văn phòng thủ tướng

「Tránh 3「KÍN」!

「Từ trang web của CINGA 」

FACIL

「Trung tâm đa ngôn ngữFACIL(ファシル)」

Thông tin bằng đa ngôn ngữ dành cho những người gặp khó khăn vì Covid-19」 https://tcc117.jp/facil/covid-ml-info/ja/

いわき市

Các ngôn ngữ thường xuyên xuất hiên trên thời sự liên quan đến Covid-19 (IIA)

Phiếu tiêm sắp được gửi tới những ai có đăng kí công dân tại thành phố

「Trạng thái bình thường mới 」

NHK NEWS WORLD

Thông tin về Covid-19 bằng 18 ngôn ngữ khác nhau

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài FRESC

Các điều chú ý về phòng chống lây nhiễm lan rộng