Nhằm nâng cao trình độ của công dân của thành phố, cũng như nuôi dưỡng những tình nguyện viên giao lưu quốc tế chúng tôi thường xuyên mở những lớp tập huấn ngoại ngữ

TIN MỚI! Học tiếng nước ngoài (Thử thách viết phụ đề clip bằng tiếng Anh)

Cơ hội để bạn thể hiện và đánh giá trình độ tiếng Anh của mình!!!
Hãy tham gia viết phụ đề bằng tiếng Anh cho những clip cycling course quảng bá du lịch của Iwaki. Liam Duffy - nhân viên phòng du lịch của thành phố người Canada sẽ soát và chỉnh sửa bài viết của bạn cho đúng chất tiếng Anh bản địa. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên FB và trang web của thành phố.

【Sự kiện】
Học tiếng nước ngoài (Thử thách viết phụ đề clip bằng tiếng Anh)
Mẫu đăng kí

【Tua vòng quanh thế giới(Canada)】
Xem album
【Lớp tiếng Italia-sơ đẳng】
Xem album
【Lớp học tiếng Hàn Quốc doran doran(Skpye)】
Xem album