Nhằm nâng cao trình độ của công dân của thành phố, cũng như nuôi dưỡng những tình nguyện viên giao lưu quốc tế chúng tôi thường xuyên mở những lớp tập huấn ngoại ngữ


【Tua vòng quanh thế giới(Canada)】
Xem album
【Lớp tiếng Italia-sơ đẳng】
Xem album
【Lớp học tiếng Hàn Quốc doran doran(Skpye)】
Xem album