IIA có những chương trình 「Phòng chống thiên tai đa văn hóa(thông qua các buổi diễn tập phòng chống thiên tai tại khu vực thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa )」. Chúng tôi có tóm tắt những thông tin liên quan hữu ích khi xảy ra thiên tai hay trong trường hợp khẩn cấp bằng đa ngôn ngữ. Hãy sử dụng không chỉ trong lúc cần thiết mà còn để nâng cao ý thức phòng chống thiên tai trong cuộc sống hàng ngày.

Các đường link liên quan đến phòng chống thiên tai