Do sự ảnh hưởng của siêu bão số 13, Thành phố Iwaki đã xây dựng lên trung tâm tình nguyện nhằm giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng.Những ai đang cần sự giúp đỡ xin hãy đăng kí trước.
※Người hỗ trợ đến từ tỉnh ngoài chỉ có thể đến Trung tâm tình nguyện cứu trợ thiên tai( Bãi đỗ xe số 2) để đăng kí .
※Từ ngày 13 tháng 9 (thứ 4), Tỉnh Fukushima trở thành đối tượng của Biện pháp sử dụng miễn phí đường cao tốc cho tình nguyện viên, Những ai là tình nguyện viên hỗ trợ thiên tai khi sử dụng cao tốc sẽ được miễn phí.
Chỉ tiết xem tại website bên dưới:
https://www.iwaki-shakyo.com/volunteer/saigai-volunteer-2.html
Về việc hỗ trợ sử dụng miễn phí đường cao tốc dành cho tình nguyện viên:
https://www.e-nexco.co.jp/news/important_info/2019/1018/00002623.html

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう