Bão có thể gây ra hỏng hóc nhà cửa hoặc làm nước vào nhà, khiến người dân không thể ở trong nhà được. Chúng tôi đang tiếp nhận đơn xin "Giấy chứng nhận thiệt hại" từ những người bị ảnh hưởng. Vui lòng xem chi tiết trên trang web của thành phố Iwaki.
Về việc tiếp nhận đơn xin “Giấy chứng nhận thiệt hại” do ảnh hưởng của cơn bão số 13 vào ngày 8 tháng 9 năm 2023.
(iwaki.lg.jp)]

https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1694183243437/index.html

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう