Từ ngày 14 tháng 5 (Chủ Nhật), "Lớp học tiếng Nhật (học kỳ trước)" đã bắt đầu. Lớp nhập môn có 17 học viên (trong đó có 2 học viên trực tuyến), và lớp trung cấp có 3 học viên. Có người tham gia từ 8 quốc gia (bao gồm cả các nước có nguồn gốc từ quốc gia khác), bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nepal, Bangladesh, Philippines và Myanmar.

Lớp nhập môn lần này được tổ chức theo phương pháp Hybrid (hỗn hợp) lần đầu tiên theo đề xuất của thầy Shimoda, bao gồm hình thức gặp mặt trực tiếp và hình thức trực tuyến (dùng ZOOM để thực hiện cùng lúc).

Buổi học đầu tiên của lớp nhập môn đã được tiến hành, bao gồm việc xác nhận từ vựng và các từ chào hỏi được sử dụng trong lớp, chơi trò chơi để học từ mới, v.v. Lớp tiếp theo đang học để chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3.

Kỳ thi N3 nằm ở mức trung bình trong 5 cấp đánh giá, được cho là "có thể hiểu được tiếng Nhật sử dụng trong các tình huống hàng ngày một mức độ nhất định." Đây là một giai đoạn quan trọng để xác nhận từ vựng và ngữ pháp cơ bản và tiến đến mức cao hơn. Nếu có bất kỳ điểm nào còn băn khoăn, thầy Shirotsuchi sẽ hướng dẫn một cách dễ hiểu!

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう