Mẫu đăng kí

Lễ hội toàn cầu tại Iwaki lần thứ 21

Tái khám phá Iwaki - tận hưởng vẻ quyến rũ của núi rừng Iwaki

Lớp học tiếng Nhật

Khóa luyện thi N2

Khóa học tiếng Hàn Quốc

Du lịch thế giới- đất nước Ireland
Lễ hội toàn cầu tại Iwaki lần thứ 21

「Lễ hội toàn cầu Iwaki lần thứ 21」sẽ được tổ chức vào thứ 4 ngày 23 tháng 11. Chúng tôi vừa theo dõi tình trạng lây nhiễm Covid vừa thực hiện những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm sát sao để có thể tổ chức 「Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật」 trực tiếp tại hội trường.

)

Mẫy đăng kí tại đây

終了

終了


Tái khám phá Iwaki - tận hưởng vẻ quyến rũ của núi rừng Iwaki

Hãy tận hưởng lộc non của mùa xuân mới! Đi tản dạo quanh núi Yu no dake và trải nghiệm làm thủ công.)

終了Lớp học tiếng Nhật

Lớp tiếng Nhật sẽ được bắt đầu vào

tháng 9. )

終了Khóa luyện thi N2

Chúc tôi sẽ mở khóa huấn luyện đặc biệt trực tuyến dành cho những người muốn thi lấy bằng N2.)

終了Khóa học tiếng Hàn Quốc

 2(がつ)開催(かいさい)した韓国語(かんこくご)講座(こうざ)大好評(だいこうひょう)のうちに終了(しゅうりょう)、今回は回数(かいすう)()やして(おこな)います。(なま)韓国語(かんこくご)()れて、韓国語(かんこくご)だけでなく、韓国(かんこく)文化(ぶんか)にも理解(りかい)(ふか)めましょう。)

終了Du lịch thế giới- đất nước Ireland

Chúng ta hãy tìm hiểm thêm về đất nước Ireland quê hương của Aideen Singleton

CIR của thành phố Iwaki

)

終了