Mẫu đăng kí

Các sự kiện năm 2021

Tái khám phá Iwaki - tận hưởng vẻ quyến rũ của núi rừng Iwaki

Lớp học tiếng Nhật

Khóa luyện thi N2

Khóa học tiếng Hàn Quốc

Du lịch thế giới- đất nước IrelandTái khám phá Iwaki - tận hưởng vẻ quyến rũ của núi rừng Iwaki

Hãy tận hưởng lộc non của mùa xuân mới! Đi tản dạo quanh núi Yu no dake và trải nghiệm làm thủ công.)

Mẫy đăng kí tại đâyLớp học tiếng Nhật

Lớp tiếng Nhật sẽ được bắt đầu vào

tháng 5. )

Mẫy đăng kí tại đâyKhóa luyện thi N2

Chúc tôi sẽ mở khóa huấn luyện đặc biệt trực tuyến dành cho những người muốn thi lấy bằng N2.)

Mẫy đăng kí tại đâyKhóa học tiếng Hàn Quốc

 2(がつ)開催(かいさい)した韓国語(かんこくご)講座(こうざ)大好評(だいこうひょう)のうちに終了(しゅうりょう)、今回は回数(かいすう)()やして(おこな)います。(なま)韓国語(かんこくご)()れて、韓国語(かんこくご)だけでなく、韓国(かんこく)文化(ぶんか)にも理解(りかい)(ふか)めましょう。)

Mẫy đăng kí tại đâyDu lịch thế giới- đất nước Ireland

Chúng ta hãy tìm hiểm thêm về đất nước Ireland quê hương của Aideen Singleton

CIR của thành phố Iwaki

)

Mẫy đăng kí tại đây