Vào thứ 7 ngày 23/7/2022 thành phố Iwaki sẽ diễn tập “Phòng chống thiên tai ”. Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vào hôm diễn tập, một lần nữa hãy xác nhận nơi sơ tán gần nhà hay gần công ty nhất ở đâu nhé.
【Tổng diễn tập phòng chống thiên tai lần thứ 1】
Thời gian: 8:30-11:30 thứ 7 ngày 23/7/2022
Nội dung : Đây là buổi diễn tập , không cần phải đi sơ tán
① Thông tin về thiên tai sẽ được phát 2 lần vào 8:30 và 9:40

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう