Thời gian và nội dung: 15:30-19:00 (dự kiến) Chủ Nhật ngày 14 tháng 8

 15:30  Tập trung tại Uchigo Kominkan để học về Natsu Matsuri  

  16:00 Thử làm tiểu tiết truyền thống 

  17:00 Trải nghiệm mặc Yukata

 18:00 Tham gia múa Bon Odori  (19:00 giản tán tự do)

Địa điểm:Uchigo Kominkan quảng trường trước ga Uchigo(nơi múa Bon Odori)

Phí: Hội viên, học sinh tiểu học : 700 yên   

Phi hội viên, trên học sinh tiểu học: 1000 yên

(chưa bao gồm thuế)

Mẫy đăng kí tại đây➡ Trải nghiệm múa Bon Odori và làm tiểu tiết truyền thống thủ công

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう