Lớp tiếng Nhật sẽ được bắt đầu vào tháng 5. Hãy xem poster của sự kiện để biết thêm chi tiết. Truy cập trang web của IIA để điền vào mẫu đăng kí.

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう