Hiện nay đã có hộ chiếu vacxin phiên bản điện tử. Để đăng kí bạn phải chuẩn bị những thứ sau:
Thẻ my number,Mật khẩu(4 số), Hộ chiếu (nếu bạn muốn đăng kí phiên bản sử dụng khi đi nước ngoài)
Tải app từ app store hay Play store
iOS(App Store):https://apps.apple.com/jp/app/id1593815264
Android(Google Play):https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.digital.vrs.vpa

Hãy liên hệ với IIA nếu bạn có điều gì chưa rõ.
Trang web của bộ kĩ thuật số : https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう