Event/ Other

Phiếu tiêm sẽ sắp được gửi tới địa chỉ những người có đăng kí công dân tại thành phố IwakiPhiếu tiêm sẽ được gửi kèm theo bản giải thích bằng tiếng Việt đến địa nhà bạn đã đăng kí công dân予約(よやく)サイト:https://iwaki.hbf-rsv.jp#いわき #わくちん #接種 #ベトナム語

Tiếp cận

いわきグリーンベース(Iwaki Green base)

平体育館(Nhà thi đấu thể thao Taira)

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう