Event/ Other

Vào ngày 27/7/2021 cơn bão số 8 dự kiến sẽ đổ bộ lên vùng Đông Bắc Nhật Bản vào ngày

Hãy tự bảo vệ bản thân mình

Hãy kiểm tra địa điểm sơ tán hay nơi an toàn

Hãy thử tải ứng dụng

Ứng dụng cung cấp thông tin

Android

Mã QR(For Android)

iPhone

Mã QR(For  iPhone)

Các ngôn ngữ có thể tiếp nhận

14か国語:英語(English)・中国語(中文)・韓国語(한국어)・日本語・スペイン語(Español)・ポルトガル語(portuguesa)・ベトナム語(Tiếng Việt)・タイ語(ประเทศไทย)・インドネシア語(Bahasa Indonesia)・タガログ語( Tagalog )・ネパール語(नेपाली)・クメール語(ខ្មែរ)・ビルマ語(ဗမာ)・モンゴル語(Монгол)

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう