Event/ Other

Vào thứ 7 ngày 10/7/2021 thành phố Iwaki sẽ diễn tập “Phòng chống thiên tai ”. Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vào hôm diễn tập, một lần nữa hãy xác nhận nơi sơ tán gần nhà hay gần công ty nhất ở đâu nhé.

【Tổng diễn tập phòng chống thiên tai lần thứ 1】[PDF]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう