Là hệ thống cho chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp mật độ người tại các địa điểm sơ tán khi xảy ra thiên tai. Kí hiệu và hay chữ là tiếng Nhật nhưng nếu bạn bật chế độ GPS lên thì bạn có thể biết được vị trí bạn đang ở đâu trên bản đồ. Từ đó bạn có thể đi đến địa điểm sơ tán gần nhất. Khi nơi sơ tán không mở sẽ hiển thị “closed”. Hãy đăng kí sẵn để có thể dùng ngay khi cần

Truy cập tại đây

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう