Event/ Other

Theo chỉ thị của thành phố " Các buổi học trong tháng 5 của lớp học tiếng Nhật sẽ bị hoãn". Ngay sau khi có chỉ đạo mới của thành phố, IIA sẽ thông báo đến các bạn. Rất mong nhận được sự thông cảm của mọi người.

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう